Featured ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด

รายงานประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนกบินทร์บุรี [SAR62]

ดาวน์โหลด รายงานการประเมินตนเองSARโรงเรียน2562 [Max-Ver […]

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562

สมัครเรียน ก.บ. ออนไลน์ 2563

ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 2562

กิจกรรม Camp Day 2020 ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1

กิจกรรมรักนี้ไม่มีพลาด รู้ทันวันวาเลนไทน์ ปีการศึกษา 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

รงเรียนกบินทร์บุรี ชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ(ชาย) ✨ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2563 […]

ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด จัดโครงการ ติว O-net น้กเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กิจกรรม ติว O-net นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนกบินทร์บุรี คว้าชัย 3 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง

71 ปีโรงเรียนกบินทร์บุรี ศิษย์คนดียังผูกพัน

71 ปี ศิษย์คนดียังผูกพัน

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมซ้อมเดินขบวนกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562

ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 2562

กิจกรรม Camp Day 2020 ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1

กิจกรรมร่วมทำบุญ วันมาฆบูชา โรงเรียนกบินทร์บุรี

กิจกรรมรักนี้ไม่มีพลาด รู้ทันวันวาเลนไทน์ ปีการศึกษา 2562

กิจกรรม การประกาศเจตนารมย์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

รงเรียนกบินทร์บุรี ชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ(ชาย) ✨ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2563 […]

ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด จัดโครงการ ติว O-net น้กเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กิจกรรม ติว O-net นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

รับเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค

ทัศนศึกษา 2562 ตะลุยชลบุรี

71 ปีโรงเรียนกบินทร์บุรี ศิษย์คนดียังผูกพัน

ข่าวการศึกษา

สพฐ. แจ้งทุกเขตพื้นที่ เตรียมพร้อมรับนักเรียน ปี 63

วันที่ 18 เมษายน 2563 นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะ […]

ข่าวการศึกษา

สพฐ. ส่งหนังสือซักซ้อมความเข้าใจเพิ่มเติมกรณีนักเรียนติด 0, ร, มส

วันที่ 18 เมษายน 2563 นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะ […]

ดาวน์โหลด

คู่มือการใช้งาน KB COURSE สำหรับอาจารย์

ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งาน KB COURSE File size: 4 MB Dow […]

รายงานประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนกบินทร์บุรี [SAR62]

โครงการปี 62 เพื่อเป็นตัวอย่าง ปี63 + ทรัพยากรโครงการ

แบบสรุปโครงการ / กิจกรรม ปีการศึกษา 2562

หัวข้อสอบโรงเรียนกบินทร์บุรี

เฉลยข้อสอบ โอเน็ต ม.3 ปี 62

ดาวน์โหลด

ปพ5. ภาคเรียนที่ 2/2562

ดาวน์โหลด ปพ.5 ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด ปก ปพ5.2.62 Fi […]

แบบตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนกบินทร์บุรี

สรุปผลกิจกรรมการเรียนคู่ขนาน Virtual School Online ภาคเรียนที่ 1/2562

คู่มือการใช้งาน SGS โรงเรียนกบินทร์บุรี

ปพ5. ภาคเรียนที่ 1/2562

แบบฟอร์มขอใช้ห้องสมุดดิจิตอล ( Digital Library )

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

สมัครเรียนออนไลน์

สมัครเรียนออนไลน์

รายงานสถานการณ์โควิด-19

กิจกรรมต่อไป…

KB COURSE

lkbschoolonline

KB School Online

เรื่องราวล่าสุด

ผู้ใช้งาน Online

เรามี 512 คน ออนไลน์
สมาชิก 98 คน
ผู้ใช้งานทั่วไป 414 คน