ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนกบินทร์บุรี

0

งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่ากบินทร์บุรี-ปจ6 ครั้งที่ 1

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนกบินทร์บุรี ร่วมกันจัดงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่ากบ...

0

โรงเรียนกบินทร์บุรี แสดงดนตรีในเทศกาลลอยกระทง

โรงเรียนกบินทร์บุรีร่วมกับเทศบาลตำบลเมืองเก่า แสดงดนตรีในเทศกาลลอยกระทง ณ สวนเฉลิมราชย์ฯ อ...

0

กิจกรรมถวายราสดุดี พระมหาธีรราชเจ้า รัชกาลที่ 6

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนกบินทร์บุรี จัดพิธีถวายราชสดุดี และบำเพ็ญประโยชน์ เพื่...

0

กิจกรรรมสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561

วันอาทิตย์ ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มบริหารงานกิจการนัก...

0

งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ อ.ทิติยา พูลทรัพย์ และ อ.บรรจง คำขจร

วันที่ 28 กันยายน 2561 โรงเรียนกบินทร์บุรี จัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ให้กับ อ.ทิติยา พู...

0

[ภาพกิจกรรม] มุฑิตาคารวะ อ.ทิติยา พูลทรัพย์ อ.บรรจง คำขจร

ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนกบินทร์บุรี มีอาจารย์ เกษียณอายุราชการ 2 ท่าน อาจารย์ทิติยา พูลทรั...