ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนกบินทร์บุรี

0

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

โรงเรียนกบินทร์บุรีจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ในวันศุก...