Category: VDO

0

จัดกิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนกบินทร์บุรี จัดกิจกรรม ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า...

0

กิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้...

0

คณะลูกเสือร.ร.กบินทร์บุรี ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมถวายพระพรเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้า...

0

กิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2561

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ที่วัดป่าประดู่ พร้อมด...

0

พิธีเปิดป้ายอาคารหลวงปู่บุญทัน ฐิตปญฺโญ โรงเรียนกบินทร์บุรี

วันนี้ที่ 23 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนกบินทร์บุรี ได้เชิญเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี เปิดป้ายชื่อ...