Category: Featured

โรงเรียนกบินทร์บุรี คว้าชัย 3 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง

โรงเรียนกบินทร์บุรี คว้าชัย 3 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง งานศิลปหัตถกรรมนักเรีย...

71 ปีโรงเรียนกบินทร์บุรี ศิษย์คนดียังผูกพัน

ในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนกบิน...

โรงเรียนกบินทร์บุรีรับโล่รางวัล การนำ ห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual School) มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 โรงเรียนกบินทร์บุรี ได้รับรางวัลจากท่าน ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึก...