Category: ไม่มีหมวดหมู่

0

วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร

วันนี้ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บ...