คำแนะนำการใช้
เกณฑ์การวัดผลประเมินผล
วิธีการปฏิบัติและประพฤติตน
 
 
กล้องและการถ่ายภาพ
สาระที่สำคัญ
แบบทดสอบ
แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบหลังเรียน

การถ่ายภาพที่ถกูหลักการจะทำให้สือประสมดูน่าสนใจซึ่งเป็นวิธีการนึงที่ทำให้สือประสมมีมิติมีจุดเด่นไปด้วย ดังนั้นหลักการถ่ายภาพที่ถูกต้องหรือการจัดวางตำแหน่งของวัตถุในภาพที่ถูกวิธีก็จะทำให้สื่อประสมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Untitled Document
ชนิดของกล้องถ่ายภาพ

1.  กล้องขนาด 110 Pocket

 1. ขนาดเล็กกระทัดรัด ราคาถูก
 2. ใช้ฟิล์มมีลักษณะเป็นกลัก ขนาด 16 มม.หรือ 13x17มม.
 3. ตัวกล้องทำด้วยพลาสติกแข็ง
 4. ราคาถูก ประมาณ 200-500 บาท เหมาะสำหรับนักถ่ายภาพสมัครเล่น ที่ไม่ต้องการความละเอียด หรือความคมชัดของภาพ

2. กล้องฟิล์มกลัก ขนาด 126

 1. การใช้งานเช่นเดียวกับกล้อง 110 Pocket
 2. แต่จะใช้ฟิล์มขนาดใหญ่กว่า คือ ขนาด 26x 26 มม.
 3. ภาพที่ได้มีความคมชัดพอสมควร แต่ไม่เหมาะสำหรับขยายใหญ่กว่าโปสการ์ด
 4. เหมาะสำหรับถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ทัศนาจร สะดวกต่อการพกพา ราคาถูก เหมาะสำหรับนักถ่ายภาพสมัครเล่น ที่ไม่จริงจังกับการถ่ายภาพมากนัก

3. กล้อง 35 มม. ชนิดคอมแพค

 1. กล้องขนาดเล็กที่คุณภาพดี ตัวกล้องทำจากพลาสติกแข็ง
 2. ใช้งานง่าย เพียงมองผ่านช่องมองภาพแล้วกดเท่านั้น
 3. ส่วนใหญ่จะเป็นเลนส์มุมกว้าง 28 - 35 มม.
 4. กล้องชนิดนี้ได้รับความนิยมมากในกลุ่มนักถ่ายภาพสมัครเล่น จนถึงนักถ่ายภาพอาชีพ ราคาค่อนข้างสูง แล้วแต่รุ่น ยี่ห้อ และคุณสมบัติของกล้อง

4. กล้อง 35 มม. ชนิดสะท้อนเลนส์เดี่ยว

 1. เรียกว่า กล้อง 35 มม. SLR (Single Lens Reflex Camera)
 2. กล้องที่นิยมใช้มากที่สุด ใช้ฟิล์มขนาด 35 มม.
 3. ส่วนใหญ่จะเป็นเลนส์มุมกว้าง 28 - 35 มม.
 4. ให้ความแม่นยำในการถ่ายภาพได้ดี สามารถปรับระยะชัด 5 ฟังก์ชั้นต่างๆมากมาย
copyright © 2012 | งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี