Daily Archive: กรกฎาคม 21, 2018

0

โรงเรียนกบินทร์บุรีเข้าร่วมการแข่งขัน Imperial music awards 2018 ที่ อิมพีเรียลสำโรง

วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 นักเรียนโรงเรียนกบินทร์บุรีได้ผ่านการคัดเลือกรอบออกิชั้น เข้าร่วมกา...