กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2560>> 2561

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้กับนักเรียโรงเรียนกบินทร์บุรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยมีกิจกรรมแจกของขวัญ การแข่งขันกีฬาฟุตบอลระหว่างศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน พร้อมทั้งซุ้มอาหาร เครื่องดื่ม

You may also like...