กิจกรรมคริสต์มาสปีการศึกษา 2560

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมคริสต์มาส เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมกบินทร์บุรี 3

You may also like...