พิธีถวายราชสดุดี ร.6 2560

พิธีถวายราชสดุดี และบำเพ็ญประโยชน์ โดยจัดพิธีขึ้นในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

You may also like...