พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัล ฐิตฺปญฺโญ 2560

พิธีมอบเกรียติบัตรเนื่องในวันสถาปณาโรงเรียนกบินทร์บุรี

You may also like...