ประเพณีวันลอยกระทงประจำปี 2560

ประเพณีวันลอยกระทงประจำปี 2560 โรงเรียนกบินทร์บุรีได้รับเชิญการแสดงดนตรีสดและจำหน่ายกระทง ณ สวนเฉลิมราช

You may also like...