วันถวายดอกไม้จันทร์เพลิงพระศพ 26 ต.ค. 60

นิทรรศการและการจัดแสดงมหรสพวัฒนธรรมไทยเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช 26 ตุลาคม 2560

You may also like...