สอบเก็บคะแนนวัดผลก่อนปลายภาค ม.4

คำสั่ง http://www.kruprawit.info/dream1/school.obec.go.th/krurenu/skill/skill05.pdf

การเซพไฟล์ ให้ตั้งชื่อไฟล์เปลี่ยนจาก ex5.html เป็น ex5_รหัส4ตัวของนักเรียน.html

ส่งไฟล์มาที่ email :: abarm2007@gmail.com
ตั้งชื่อหัวข้ออีเมลล์ว่า  “ส่งสอบเก็บคะแนน ตามด้วยรหัสประจำตัว 4 หลัก”

ขอให้ทุกคนโชคดี