วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี 2560

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนกบินทร์บุรีได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ณ โรงพลศึกษาโรงเรียนกบินทร์บุรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โดยวีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 2. เพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความสามัคคี

You may also like...