กิจกรรมกบินทร์บุรีก้าวทันอาเซียน 2560

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนกบินทร์บุรีได้จัดกิจกรรมกบินทร์บุรีก้าวทันอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ณ โรงพลศึกษาโรงเรียนกบินทร์บุรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

You may also like...