กิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2560

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนกบินทร์บุรี ได้จัดกิจกรรมกิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2560 (27 กรกฎาคม 2560)ณ โรงพลศึกษา โดยมีกิจกรรม เช่น การประกวดการแต่งกายตามละครในวรรณคดี การแสดงละคร และการมอบรางวัลการแข่งขันรายการต่างๆฯ

You may also like...