ปลูกต้นไม้ ปี60

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนกบินทร์บุรีจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ บริเวณรอบรั้วของโรงเรียน

You may also like...