นายบรรจง คำขจร

นายบรรจง คำขจร
ครูอันดับ คศ.3
วุฒิการศึกษา ค.บ.
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา