กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนกบินทร์บุรีจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดป่าประดู่

You may also like...