กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ปี2560

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนกบินทร์บุรีได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา โดยมีคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ภาพโดย: งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนกบินทร์บุรี บันทึกภาพโดย: 1. นางสาววนิดา อินอนันต์ Wanida Inanan ม.6/1 ชุมนุมประชาสัมพันธ์ / #KabinburiSchoolStudentCouncil 2. นาวสาวนิภาพร เอาเจริญยิ่ง Nipaporn Awjarernying ม.6/1 ชุมนุมประชาสัมพันธ์ / #KabinburiSchoolStudentCouncil

You may also like...