พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณฯ ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560 กองลูกเสือโรงเรียนกบินทร์บุรีได้จัดพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (1กรกฎาคม) โดยมีผู้กำกับและรองผู้กำกับลูกเสือฯ ลูกเสือเนตรนารีกอง1-3 เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ สนามฟุตบอลฯ นอกจากนี้มีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ-เนตรนารี ภาพโดย: งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนกบินทร์บุรี บันทึกภาพโดย: 1. นางสาวนงลักษณ์ ป้องภัย A’n Nongluk ม.6/1 ชุมนุมประชาสัมพันธ์ / #KabinburiSchoolStudentCouncil 2. นางสาวนิภาพร เอาเจริญยิ่ง Nipaporn Awjarernying ม.6/1 ชุมนุมประชาสัมพันธ์ / #KabinburiSchoolStudentCouncil

You may also like...