พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 โรงเรียนกบินทร์บุรีได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ณ โรงพลศึกษา โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน และการมอบทุนเรียนดีให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ6

You may also like...