กิจกรรมงดสูบบุหรี่&กิจกรรมต่อต้านยาสเพติด ประจำปี 2560

มื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 โรงเรียนกบินทร์บุรีจัดกิจกรรมงดสูบบุหรี่&กิจกรรมต่อต้านยาสเพติด ประจำปี 2560 ณ โรงพลศึกษา โดยมีหน่วยงานราชการอื่นๆเข้าร่วมกิจกรรม เช่น สภ.กบินทร์บุรี, เทศบาลตำบลเมืองเก่า

You may also like...