กิจกรรมโครงการอบรมค่ายเยาวชนฯ ประจำปี 2560

เทศบาลตำบลเมืองเก่า ได้จัดโครงการอบรมค่ายเยาวชนฯ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2560

You may also like...