รับน้องม.1และม.4 ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและงานสภานักเรียน ได้จัดกิจกรรมรับน้องม.1และม.4 โดยทีมสภานักเรียนโรงเรียนกบินทร์บุรี ณ ห้องประชุมกบินทร์บุรี 3 ภาพโดย: งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนกบินทร์บุรี บันทึกภาพโดย: 1. นางสาวภาวิณี เต็งวีระกุล หัวหน้างานประชาสัมพันธ์โรงเรียนกบินทร์บุรี 2. นางสาววนิดา อินอนันต์ ม.6/1 งานประชาสัมพันธ์ สภานักเรียนฯ

You may also like...