ศึกษาดูงานคณะครู ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม พ.ศ. 2560 งานบุคลากรโรงเรียนกบินทร์บุรี ได้จัดศึกษาดูงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ โดยมีนายประเสริฐ เสมอจิตร อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนกบินทร์บุรีและอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนหลวงพ่อปานฯให้การต้อนรับ พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ภาพโดย: งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนกบินทร์บุรี บันทึกภาพโดย: นางสาวภาวิณี เต็งวีระกุล KruGrajeab Phawinee /หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ฯ By: NIKON D3400

You may also like...