ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนกบินทร์บุรีได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ณ โรงพลศึกษา (โรงยิม)

You may also like...