กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนกบินทร์บุรีจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ เรือหลวงจักรีนฤเบศร, ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ และอ่าวดงตาล

You may also like...