มอบเกียรติบัตรสภานักเรียนฯปีการศึกษา 2559

วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 งานสภานักเรียนโรงเรียนกบินทร์บุรีได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนกบินทร์บุรี ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีนายอภิเชษฐ์ ชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้

You may also like...