เลือกตั้งประธานสภานักเรียนฯ ประจำปีการศึกษา2560

วันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 งานสภานักเรียนโรงเรียนกบินทร์บุรี ได้จัดให้มีการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนโรงเรียนกบินทร์บุรี ประจำปีการศึกษา 2560 โดยผู้ที่ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสภานักเรียนฯ คือ “นายพุฒิพงศ์ ฉิมมาฉุย” และตำแหน่งรองประธานสภานักเรียน คือ 1. น.ส. วิลาวัลย์ หวานเอี่ยม 2. น.ส. ชลลดา จันทร์แรม 3. น.ส. สุชิราช แสงประเสริฐ 4. นายธนวัฒน์ สร้อยสระคู 5. น.ส. นงลักษณ์ ป้องภัย ภาพโดย: งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนกบินทร์บุรี

You may also like...