พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน)

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนกบินทร์บุรีนำนักเรียนเข้าร่วมพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100วัน) จัดโดยอำเภอกบินทร์บุรีและเทศบาลตำบลเมืองเก่า ณ ตลาดศุภผล

You may also like...