ศิษย์เก่าก.บ.รุ่นปีการศึกษา2526 มอบทุนฯและอุปกรณ์กีฬา

วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ.2560 นายอภิเชษฐ์ ชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนกบินทร์บุรี เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาจากศิษย์เก่าโรงเรียนกบินทร์บุรีรุ่นปีการศึกษา 2526 มีรายการดังนี้ 1. ทุนการศึกษาจำนวน 20,000 บาท

You may also like...