วันครู2560

วันจันทร์ ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2560 คณะครูโรงเรียนกบินทร์บุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2560 ดังนี้ 1. โรงเรียนสายมิตรศึกษากบินทร์บุรี โดยมีนายอภิเชษฐ์ ชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนกบินทร์บุรี ได้นำคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ น 2. โรงเรียนปราจินราษฎรอำรุง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โดยข้าราชการครูได้รับรางวัล “ครูดีศรีปราจีน” 3 ท่าน คือ 1. นายบรรจง คำขจร 2. นางสุชาลินีณ์ ด่านเจ้าแดง และ 3. นางสุกานดา ศุภเสถียร

You may also like...