โครงการเสาธง 5 นาที

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 นายอภิเชษฐ์ ชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนกบินทร์บุรี และคณะครู-นักเรียนให้การต้อนรับนายวัลลภ ประวัติวงค์ นายอำเภอกบินทร์บุรีและคณะ ที่มาให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นตามโครงการเสาธง 5 นาที ที่ทางอำเภอกบินทร์บุรีได้จัดขึ้น นอกจากนี้ได้ให้ข้อคิด รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนเกี่ยวกับอนาคตในการเรียนและการประกอบอาชีพ ณ โรงเรียนกบินทร์บุรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

You may also like...