ซ้อมขบวนพาเหรดกีฬาสีภายใน 2559

วันพุธที่ 7 ธันวาคม โรงเรียนกบินทร์บุรีจัดให้มีการซ้อมขบวนพาเหรดกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2559

You may also like...