รับโล่โรงเรียนรักษาศีล5

วันศุกร์ที่23กันยายน2559 นายอภิเชษฐ์ ชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนกบินทร์บุรีเข้ารับโล่”โรงเรียนรักษาศีล5″ จากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช) ณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง อ.ศรีมหาโพธิจ.ปราจีนบุรี

You may also like...