อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

โรงเรียนกบินทร์บุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมกบินทร์บุรี 2 ภาพโดย: งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนกบินทร์บุรี

You may also like...