ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมัน ปี 2559

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลกบินทร์บุรี ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมัน ประจำ 2559 ให้กับนักเรียนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปรวมทั้งคณะครู ณ ห้องประชุมกบินทร์บุรี 2

You may also like...