กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ขึ้น โดยมีนายอภิเชษฐ์ ชมภู ผุ้อำนวยการโรงเรียนกบินทร์บุรี เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมกบินทร์บุรี 2

You may also like...