กิจกรรมกบินทร์บุรีก้าวทันอาเซียน

วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมกบินทร์ุบรีก้าวทันอาเซียน ณ ห้องประชุมกบินทร์บุรี 2 ภาพโดย: งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนกบินทร์บุรี

You may also like...