กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2559

วันศุกร์ ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 โรงเรียนกบินทร์บุรีจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีนายอภิเชษฐ์ ชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนกบินทร์บุรี เป็นประธานในพิธี และนำทีมโดยนางจารุวรรณ พูนบำนาญ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยรวมทั้งคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมกบินทร์บุรี 2 โรงเรียนกบินทร์บุรี

You may also like...