เดินรณรงค์ออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญฯ

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เทศบาลตำบลเมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรีร่วมกับโรงเรียนกบินทร์บุรีจัดกิจกรรมKIDดีไม่มีปัญหา ณ ห้องประชุมโรงเรียนกบินทร์บุรี 2 และช่วงบ่ายกิจกรรมเดินรณรงค์แจกคู่มือประชาชนการออกเสียงลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 บริเวณสี่แยกกบินทร์บุรี (สามทหาร)

You may also like...