กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

วันที่ 13-14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 โรงเรียนกบินทร์บุรีจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาบริเวณชุมชนหนองกุลา ชุมชนสามทหาร

You may also like...