กิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2559

โรงเรียนกบินทร์บุรีจัดกิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา เมื่อวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

You may also like...