กิจกรรมสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ภาคเรียนที่1/2559

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนกบินทร์บุรีจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน/ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมกบินทร์บุรี 2 ภาพโดย: งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนกบินทร์บุรี

You may also like...