พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

โรงเรียนกบินทร์บุรีจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ในวันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

You may also like...