พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

CurlException: 7: Failed to connect to graph.facebook.com port 443: No route to host

โรงเรียนกบินทร์บุรีจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ในวันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

You may also like...