พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2559โรงเรียนกบินทร์บุรี จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาคารหอประชุมเอนกประสงค์ (โรงพลศึกษา)

You may also like...