กิจกรรมดนตรี-กีฬาต่อต้านยาเสพติด

วันที่ 16 มิถุนายน 2559 โรงเรียนกบินทร์บุรีจัดกิจกรรม กิจกรรมดนตรี-กีฬาต่อต้านยาเสพติด

You may also like...